Informacje dla najemców

Branding marek najemców na terenie inwestycji

Inwestor zakłada możliwość zmiany nazwy inwestycji, wykorzystywania znaków towarowych oraz umieszczenie reklam na terenie inwestycji po uprzednim ustaleniu opłaty oraz podpisaniu umowy o wykorzystywanie powierzchni inwestycji w celach marketingowych.

Zakładana powierzchnia magazynu i możliwość ekspansji

Projektowana powierzchnia całkowita magazynu szacowana jest na 36 000 m2. Budowa realizowana będzie w 2 etapach na odrębnych pozwoleniach na budowę co daje inwestorowi możliwość dostosowywania projektu do potrzeb docelowych najemców. Czytaj dalej...

Budynki poszczególnych etapów są oddzielnymi obiektami z osobnymi przyłączami instalacji, które zrealizowane są w otoku budynku dając możliwość szybkiego przyłącza zasilania czy też usług telekomunikacyjnych danego budynku. W przypadku konieczności połączenia hal magazynowych stycznych ze sobą, będących jednak w oddzielnych segmentach istnieje możliwość złożenia pozwolenia zamiennego i wykonania odpowiedniej zmiany w projekcie umożliwiającej asymilację segmentów przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zasad i norm bhp i ppoż.

Podział przestrzeni magazynowej na moduły

Wstępny projekt zakłada podział każdego z etapów inwestycji na oddzielne jednostki, każda z własnym zapleczem socjalnym i biurowym. Istnieje jednak możliwość wewnętrznych podziałów każdej z sekcji w zależności od wymogów najemcy, wykorzystując siatkę słupów oraz rozmieszczenie doków.