O gminie Śrem

Śrem to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin w Polsce.

 • Powierzchnia: 206,19 km2
 • Ludność: 41 123 (stan na 31.01.2017 r. wg  UM Śrem)
 • Stopa bezrobocia w powiecie śremskim na dzień 31.12.2016 r.  – 4%
 • Korzystający z instalacji wodociągowej – 99,9% ludności
 • Korzystając z instalacji kanalizacyjnej - 97% ludności
 • Korzystając z instalacji gazowej - 90% ludności
 • gmina Śrem notuje dodatni przyrost naturalny (od 2014 liczba ludności systematycznie rośnie)
 • obserwowany jest wzrost dochodów na 1  mieszkańca (z 2765 zł w 2014 roku do 4031 zł w 2018 roku)
 • wzrasta poziom inwestycji (z 2800 zł w 2014 do prawie 4000 zł w 2018 roku)
 • zmniejsza się zadłużenie gminy (ponad 11% w ciągu 3 lat)
 • w gminie aktywnych jest ponad 2500 przedsiębiorstw
 • w ciągu trzech ostatnich lat miasto Śrem wydało ponad 50 mln złotych na inwestycje w regionie

To wszystko stawia gminę Śrem jako atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej!

Lokalizacja

Inwestycja realizowana jest w Zbrudzewie przy Śremie - na działce ewidencyjnej nr 357/4.

Inwestycja, z racji swojej lokalizacji w centrum kraju oraz u zbiegu najważniejszych szlaków komunikacyjnych, będzie idealnie spełniać funkcje centrum logistycznego jak i hali produkcyjnej z magazynem dystrybucyjnym.

W najbliższej okolicy inwestycji jest kilka stacji benzynowych (m.in. Orlen, BP), punkty gastronomiczne, warsztaty samochodowe i parkingi dla ciężarówek.

 


28 km
od autostrady A2


37 km
od centrum Poznania


45 km
od Lotniska Ławica


0,1 km
do obwodnicy miasta Śrem